دستگاه پلاتینیوم | سوختگی هایی که در اثر لیزردرمانی اتفاق می افتد!

مهم ترین علت سوختگی در حین لیزر کردن، رفتن پیش یک فرد نابلد در سالن های آرایشی و زیبایی و آرایشگاه هایی است که این دوره ها را نرفته اند و میخواهند به عنوان متخصص خودشان را جا بزنند

ادامه مطلب