دایود لیزر الیو
دایود لیزر الیو

دایود لیزر الیو

در دسترس بودن منابع موجود در انبار

9137106334 تومان

مرور سریع

Diode Laser Olive یک لیزر رفع موهای زائد از نسل جدید بر پایه تکنولوژی دایود 810 نانومتر می باشد .لیزر دایود رفع موهای زائد، آکنه و لیفتینگ/ کره جنوبی